Anunturi

ANUNȚ CERERE DE OFERTE 29.10.2020

Asociația Partida Romilor “ Pro-Europa”
P.J. 1111/1990,  CUI : 7505450
Str. Telița, nr.31,  Sector 5, București, CP 051884
Tel/Fax: 0213138540

 

Nr. 3213/29.10.2020
ANUNȚ CERERE DE OFERTE
48000000-8     Pachete software şi sisteme informatice
72212422-3     Suite de servicii de dezvoltare de software
72212517-6     Servicii de dezvoltare de software IT

 

 1. Denumire achiziție: Achiziție de platforma informatică de management intern conform Strategiei IT a APRPE
 2. Tip contract: Contract de prestări servicii
 3. Durata contractului: aproximativ 12 luni de la data semnării contractului
 4. Locul de prestare a serviciilor: conform documentației, București str. Teliței 31, sector 5, București și sediul ofertantului
 5. Procedură de atribuire: procedura competitiva prin cerere de oferte conform normelor procedurale interne elaborate în baza Codul Civil – dispoziții privind oferta de a contracta art.1182 – art.1203
 6. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziție

În vederea gestionarii eficiente a organizației APRPE se dorește achiziționarea și dezvoltarea unei platforme de management care va avea drept obiective:

 • Gestionarea documentelor și proceselor operaționale ale APRPE aferente cheltuirii banului public
 • Gestionarea deciziilor
 • Gestionarea structurii organizației (membri, angajați etc)
 • Gestionarea comunicării (mesaje/apeluri video, server email) între structuri, compartimente, angajați și membrii ai APRPE
 1. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: se vor analiza și evalua ofertele primite prin raportarea lor la toate cerințele publicate si se va alege oferta care îndeplinește cerințele tehnice si prezinta avantaje fata de acestea, la un raport calitate/pret competitiv. In cazul în care toate ofertele primate îndeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate de Achizitor, atunci elementele de departajare ale ofertelor in ordinea priorității sunt: prețul cel mai scăzut
 2. Valoarea estimată: 370000 de lei inclusiv TVA
 3. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesați pot transmite ofertele : ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR „PRO-EUROPA”, Adresa: Telița, nr.31, sector 5, București, Romania.
 4. Termen de depunere oferte: 10 zile calendaristice de la data publicării anunțului publicitar, exclusiv data de lansare și data de depunere a ofertelor
 5. Termen de valabilitate oferte: 30 de zile de la data depunerii
 6. Termen de prestare a serviciilor: 1 an de zile
 7. Informații suplimentare: Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziție si solicitarea documentației de elaborare a ofertelor, caietul de sarcini si formularistica standard. Ofertanții pot contacta Achizitorul la TEL: Tel/Fax: 0310699032;  e-mail: achizitii.aprpe@gmail.com

 

 

Documentația pentru Ofertanți

Formulare standard ofertanti

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință

Exit mobile version