Connect with us

La zi

Alegeri Parlamentare 2020: Persoanele izolate, carantinate, aflate în spital sau arestate pot vota cu urna mobilă

Românii din ţară, aflaţi în carantină sau izolare la domiciliu din cauza COVID-19, pot vota duminică, la alegerile parlamentare, cu urna specială.

Pot solicita urna mobilă şi alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, cei care se află internaţi în spital sau execută o pedeapsă privativă de libertate.

În acest caz, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare vor dispune măsurile necesare, astfel încât duminică la ora 21,00 urna specială să se afle în localul de vot.

Pentru prima dată alegerile se desfăşoară cu localităţi aflate în carantină din cauza numărului de îmbolnăviri de COVID-19, dar alegătorii se vor putea prezenta la urne fără să fie nevoiţi să dea o declaraţie pe propria răspundere.

O situaţie aparte o reprezintă cazurile de îmbolnăviri cu COVID-19 în rândul candidaţilor diferitelor partide, dar şi al unor membri BEC, aflaţi în prezent în izolare sau carantină. Unii dintre aceştia au optat să ceară urna mobilă pentru a vota.

Printre aceştia se numără deputatul USR Iulian Bulai, George Scarlat – secretar de stat în Ministerul Agriculturii, care deschide lista PNL Galaţi la Senat, sau preşedintele AEP, Constantin-Florin Mituleţu-Buică. Şi copreşedintele USR PLUS Dan Barna a fost testat pozitiv, el aflându-se în imposibilitatea de a vota chiar şi cu urna mobilă, având în vedere că este izolat în Bucureşti, iar domiciliul său este în Sibiu. Au mai fost confirmaţi cu COVID-19 deputatul USR Tudor Benga, deputatul PNL de Timiş Ben Oni Ardelean, dar şi Mihail Neamţu de la PMP.

***

Biroul Electoral Central a stabilit modul în care se poate vota cu urna mobilă.

* Persoanele aflate în carantină sau izolare la domiciliu

Cetăţeanul cu drept de vot aflat în carantină la domiciliu, în locaţia declarată ori într-un spaţiu special desemnat de către autorităţile competente, poate vota prin intermediul urnei speciale dacă depune o cerere şi copia deciziei de carantină emisă de direcţia de sănătate publică judeţeană/ a municipiului Bucureşti.

Cetăţeanul cu drept de vot aflat în izolare la domiciliu, în locaţia declarată ori într-un spaţiu special desemnat de către autorităţile competente, poate vota prin intermediul urnei speciale dacă depune o cerere în acest sens şi copia unuia dintre următoarele documente:
– biletul de externare din unitatea sanitară care confirmă diagnosticul şi indicaţia de izolare;
– decizia de izolare emisă de direcţia de sănătate publică judeţeană/ a municipiului Bucureşti;
– rezultatul testării COVID-19 RT-PCR (pozitiv) din ultimele 14 zile

Cetăţenii cu drept de vot aflaţi în aceste situaţii, cărora nu li s-au eliberat actele în cauză, pot transmite, prin orice mijloace, birourilor electorale de circumscripţie sau oficiilor electorale, după caz, cereri privind emiterea documentelor necesare exercitării votului prin intermediul urnei speciale.

Birourile electorale de circumscripţie şi oficiile electorale asigură transmiterea, de îndată, către direcţiile de sănătate publică judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a listei persoanelor care au transmis cereri, în vederea luării măsurilor necesare pentru emiterea urgentă a documentelor necesare exercitării dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, precizează BEC.

Direcţiile de sănătate publică trebuie să comunice, de îndată, dar nu mai târziu de data de 5 decembrie, Birourilor electorale de circumscripţie judeţeană/ oficiilor electorale, după caz, în scris, prin orice mijloace, lista persoanelor în privinţa cărora s-a instituit izolarea sau carantina, după caz, însoţită de deciziile emise în acest sens.

În cazul persoanelor în privinţa cărora direcţiile de sănătate publică au confirmat instituirea izolării sau carantinei, Birourile electorale de circumscripţie judeţeană/ oficiile electorale, după caz, imprimă cererile privind emiterea documentelor necesare exercitării votului prin intermediul urnei speciale pe care le transmit, împreună cu deciziile emise de DSP, prin intermediul Instituţiei Prefectului până cel mai târziu în data de 6 decembrie, ora 10,00, biroului electoral al secţiei de votare celei mai apropiate de imobilul la care s-a solicitat deplasarea urnei speciale.

* Persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate

Alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de invaliditate sau boală pot depune cereri pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale dacă au domiciliul sau reşedinţa în circumscripţia electorală în care se află secţia de votare. Cererea se depune la secţia cea mai apropiată de imobilul unde se solicită deplasarea echipei pentru votare, cel mai târziu în preziua votării – 5 decembrie, între orele 18,00 – 20,00.

Cererea poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane, trebuie să fie datată şi semnată olograf de către alegătorul care solicită urna specială şi cuprinde, în mod obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa, conform menţiunilor din actul de identitate ori dovada de reşedinţă, după caz, adresa imobilului unde se solicită deplasarea echipei, seria şi numărul actului de identitate, precum şi numărul de telefon. Aceasta trebuie să fie însoţită de copii ale oricărui act din care rezultă boala, starea de sănătate ori de invaliditate. Din conţinutul înscrisurilor primite trebuie să se poată stabili lipsa posibilităţii alegătorului de a se autodeplasa la sediul secţiei de votare, nefiind necesar ca acestea să cuprindă în mod expres sintagma „persoană netransportabilă”.

Prin excepţie, în cazul alegătorilor care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, cererile de vot prin intermediul urnei speciale, precum şi copiile actelor din care rezultă boala, starea de sănătate ori de invaliditate pot fi depuse, prin intermediul oricărei persoane, la biroul electoral de circumscripţie sau la oficiul electoral, până pe 4 decembrie. Cererile şi documentele primite de biroul electoral de circumscripţie sau oficiul electoral, după caz, sunt transmise prin intermediul instituţiei prefectului, până cel mai târziu în data de 6 decembrie, ora 10,00, biroului electoral al secţiei de votare celei mai apropiate de imobilul la care s-a solicitat deplasarea urnei speciale.

* Persoanele internate în spitale

Alegătorii care, la data scrutinului, vor fi internaţi într-o unitate sanitară publică sau privată, cămine pentru persoane vârstnice ori alte asemenea aşezăminte sociale publice sau private pot solicita exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale, dacă au domiciliul sau reşedinţa în judeţul sau în municipiul Bucureşti, după caz, pe raza căruia se află unitatea respectivă.

Cererile trebuie datate şi semnate olograf de către alegător şi pot fi depuse, prin intermediul oricărei persoane, în preziua alegerilor – 5 decembrie, între orele 18,00 – 20,00, la secţiile de votare din localitatea în care se află unitatea respectivă.

Preşedintele biroului electoral al secţiei de votare analizează cererile, iar în cazul în care acestea îndeplinesc condiţiile, asigură înscrierea datelor de identificare ale persoanelor netransportabile în extrasul din listele electorale, pe care îl va semna şi parafa cu ştampila de control a secţiei de votare.

Biroul electoral al secţiei de votare stabileşte, prin decizie, o echipă formată din cel puţin doi membri ai biroului electoral al secţiei de votare care se va deplasa cu urna specială la locurile unde se află alegătorii înscrişi în extrasul din listele electorale, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Accesul urnei speciale în unităţile respective se va face conform normelor de protecţie sanitară aplicabile acestora.

* Persoanele arestate sau reţinute

Persoanele deţinute în baza unui mandat de arestare preventivă şi persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate, dar care nu şi-au pierdut drepturile electorale şi care sunt înscrise în listele electorale permanente ale circumscripţiei electorale, pe raza căruia se află penitenciarul sau locul de deţinere, vor putea vota prin intermediul urnei speciale.

Cu suficient timp înainte de ziua votării, dar nu mai târziu de data de 4 decembrie, directorii penitenciarelor şi ai locurilor de deţinere sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa acestora faptul că pot vota prin intermediul urnei speciale, la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, dacă sunt înscrise în listele electorale permanente în respectivul judeţ sau în municipiul Bucureşti, după caz. Cererile se fac în scris şi se depun la directorii penitenciarelor sau ai locurilor de deţinere, cel mai târziu în preziua votării, 5 decembrie 2020, ora 12,00.

Directorul penitenciarului sau al locului de deţinere asigură depunerea cererilor până cel mai târziu în preziua votării, între orele 18,00 – 20,00, la secţiile de votare din localitatea în care se află penitenciarul, stabilite prin decizie a biroului electoral de circumscripţie pe raza căruia se află penitenciarul.

În ziua votării, directorul penitenciarului sau al locului de deţinere, după caz, permite accesul echipei formate pentru votul prin intermediul urnei speciale, în spaţiul anume amenajat pentru votare, care trebuie să beneficieze de dotări minime pentru asigurarea secretului votului.

Persoanele pot vota numai în baza unui act de identitate, iar, în acest sens, directorul penitenciarului sau al locului de detenţie le eliberează temporar actul de identitate aflat în dosarul individual.

Persoanele aflate în arest la domiciliu îşi exercită dreptul de vot prin intermediul urnei speciale, în condiţiile în care depun o cerere în acest sens, cel mai târziu în preziua votării între orele 18,00 – 20,00, la biroul electoral al celei mai apropiate secţii de votare, dacă sunt înscrise în listele electorale permanente ale circumscripţiei electorale pe raza căreia execută măsura. Cererea va conţine şi numărul de telefon şi va fi însoţită, în mod obligatoriu, de copia hotărârii judecătoreşti în baza căreia s-a dispus măsura arestului la domiciliu.

***

În ziua votării, echipa care transportă urna specială se va deplasa mai întâi la adresele solicitanţilor din alte cauze decât COVID-19, la unităţile sanitare non-COVID, la unităţile medico-sociale, azile de bătrâni, penitenciare şi centre de reţinere şi arestare preventivă.

Membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care însoţesc urna specială trebuie să poarte mască şi mănuşi ce trebuie schimbate sau dezinfectate cu o soluţie dezinfectantă pe bază de alcool la părăsirea fiecărei incinte.

Totodată, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care însoţesc urna specială nu vor intra în locuinţa în care se află alegătorul şi vor realiza toate formalităţile la intrarea în aceasta, asigurând o distanţă de minimum un metru faţă de alegător.

Alegătorul care votează prin intermediul urnei speciale şi celelalte persoane prezente în incintă vor purta obligatoriu mască. Alegătorul îşi va dezinfecta mâinile înainte de preluarea buletinelor de vot şi a ştampilei cu menţiunea „VOTAT”, îşi va înlătura pentru scurt timp masca spre a fi identificat şi îşi va repoziţiona masca acoperind nasul şi gura. Alegătorul va semna în lista electorală utilizând ori de câte ori este posibil pixul personal. Ştampila cu menţiunea „VOTAT” şi, dacă este cazul, pixul utilizat de alegător se dezinfectează după votare de către unul dintre membrii echipei care transportă urna specială prin pulverizare/ ştergere cu soluţie dezinfectantă sau prin ştergere cu şerveţele/ lavete impregnate cu dezinfectant pe bază de alcool.

În cazul persoanelor internate în unităţi sanitare votul cu urna specială va fi asigurat cu implementarea măsurilor specifice; echipamentul de protecţie pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi personalul de pază care însoţesc urna specială va fi asigurat de către unitatea sanitară, în conformitate cu nivelul de echipare corespunzător secţiei respective. Toate materialele de protecţie utilizate vor fi introduse într-un sac dedicat.

***

Scrutinul de duminică se va organiza şi în localităţile carantinate, astfel că locuitorii din aceste zone se vor putea prezenta la urne pentru a alege noul Parlament.

Preşedintele AEP, Florin Constantin Mituleţu-Buică, spune că cetăţenii din zonele aflate în carantină nu trebuie să fie nevoiţi să dea o declaraţie pe propria răspundere pentru a se deplasa la secţia de votare în vederea exercitării dreptului de a alege.

Recent, preşedintele Klaus Iohannis declara că alegerile parlamentare se organizează în toată ţara, inclusiv în localităţile carantinate, menţionând că nu vor exista îngrădiri şi fiecare român va avea dreptul să meargă să voteze la circumscripţia electorală la care este arondat.

„Carantina presupune ca în acea localitate să se renunţe la toate deplasările care pot fi evitate şi alegerile nu fac parte din această categorie. Este foarte bine să ştie toată lumea că alegerile se organizează peste tot, inclusiv în localităţile carantinate. (…) Nu vor exista îngrădiri, nici în localităţile carantinate, nici în alte localităţi”, sublinia Klaus Iohannis.

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință