Connect with us

La zi

Actele necesare eliberarii cartilor de identitate

In aceasta editie ne propunem sa va aducem la cunostinta modalitatea de obtinere a Cartilor de identitate. Actele de identitate care se elibereaza cetateanului roman sunt cartea de identitate si cartea de identitate provizorie. In conformitate cu prevederile legale, cetatenii sunt obligati sa se prezinte, in termen de 15 zile de la implinirea varstei de 14 ani sau cu cel putin 15 zile inainte de expirarea valabilitatii actului de identitate detinut, la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor la care sunt arondati cu domiciliul sau resedinta, pentru a solicita punerea in legalitate cu un act de identitate.Cu acesta se face dovada identitatii, a adresei de domiciliu si dupa caz, a adresei de resedinta.

Actele de identitate Persoanele care au fost inregistrate la nastere dar, din diferite motive, nu posed? un buletin/carte de identitate si/sau certificat de nastere sunt cetateni ai statului roman din punct de vedere legal, dar nu pot dovedi acest lucru in fata unei terte p?rti. Prin urmare, lipsa actului de identitate duce la imposibilitatea exercitarii drepturilor civice si sociale fundamentale, precum si la imposibilitatea relationarii corecte cu autoritatile statului, fiind, astfel, o problema urgenta de interes public. Procesul privind elaborarea actelor de identitate Eliberarea actelor de identitate se realizeaza in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani, aprobata cu modificari prin Legea nr.290/2005, cu completarile ulterioare si ale Normelor Metodologice de aplicare unitara a dispozitiilor legale privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale cetatenilor romani aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1375/2006. Actul de identitate se elibereaza de catre serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta al persoanei fizice, pe baza cererii scrise a acesteia. Pentru a obtine un act de identitate este necesara rezolvarea in prealabil a problemei certificatului de nastere, subiect tratat in numarul trecut al ziarului nostru. De asemenea, persoanele care nu dispun de act de spatiu pot obtine doar o carte de identitate provizorie – cu exceptia situatiei in care pot apela la dovedirea domiciliului lor prin declaratia politistului de proximitate. Cetatenii care doresc obtinerea unui act de identitate trebuie sa se prezinte la serviciile comunitare de evidenta a persoanelor si sa solicite acest lucru. Ca urmare a sesizarilor facute de politie, de organizatii nonguvernamentale, de autoritatile locale etc., directiile locale de evidenta a persoanelor pot initia campanii cu camera mobila in comunitate, pentru a pune in legalitate persoanele lipsite de mijloace de transport. Aceasta solutie este aplicata frecvent in cazul comunitatilor de romi, ceea ce faciliteaza considerabil procesul de emitere de acte de identitate. Nu sunt insa definite legal precis conditiile in care trebuie facute aceste campanii.

 

I. ACTELE NECESARE PENTRU ELIBERAREA UNEI CARTI DE IDENTITATE
(documente obligatorii, indiferent de motivul pentru care se elibereaza) – Cererea pentru eliberarea actului de identitate;
– Certificatul de nastere al solicitantului si ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani;
– Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu;
– Timbru fiscal in valoare de 1 leu (RON), valoare ce se poate actualiza prin hotarare de Guvern;
– Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate, respectiv 7 lei (RON), aceasta suma fiind actualizata in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei. Dovada adresei de domiciliu se poate face cu unul din urmatoarele documente:

A) acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare, privind titlul locativ;

B) declaratia scrisa de primire in spatiu a gazduitorului, insotita de actul de proprietate al acestuia, pentru persoanele care solicita schimbarea domiciliului la o alta persoana fizica;

C) declaratia pe propria raspundere a solicitantului, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica, prin care se certifica existenta unui imobil, faptul ca solicitantul locuieste efectiv la adresa declarata, pentru persoana fizica ce nu poate prezenta documentele prevazute la lit. a) si b); pentru minorii si persoanele fizice puse sub interdictie, declaratia se da si se semneaza de catre parinti sau de catre reprezentantii lor legali;

D) documentul eliberat de primarii, din care sa rezulte ca solicitantul sau, dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol, pentru mediul rural. Persoanele care au detinut, anterior, un act de identitate, trebuie sa-l predea lucratorului de evidenta a persoanelor, daca nu a fost pierdut, furat ori distrus.
Persoanele care detin carte de alegator sunt obligate sa o predea lucratorului de evidenta a persoanelor, intrucat, odata cu noua carte de identitate, li se va elibera si o alta carte de alegator. Toate documentele care sunt necesare se prezinta in original si copie. Potrivit prevederilor noilor reglementari pe linie de evidenta a persoanelor si cu privire la pregatirea populatiei pentru aparare, pentru eliberarea unui act de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului sau stabilirii resedintei nu se mai solicita dovada luarii in evidenta de catre centrul militar judetean sau de sector. Pe langa aceste documente mai sus enumerate, mai sunt necesare si alte documente, in functie de motivul pentru care se solicita eliberarea cartii de identitate, precum si de starea civila a solicitantului, astfel:

1. In cazul eliberarii cartii de identitate la implinirea varstei de 14 ani
– Actul de identitate al unuia dintre parinti sau al reprezentantului legal;
– Certificatul de casatorie al parintilor sau, dupa caz hotararea judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care se stabileste caruia dintre parinti ii este incredintat minorul, daca parintii sunt divortati.
In conformitate cu prevederile alin. (2) al art. 14 din O.U.G. nr. 97/2005, eliberarea primului act de identitate nu se poate face pe baza de procura speciala.

2. In cazul persoanelor casatorite/divortate/vaduve
– Certificatul de casatorie/hotararea de divort definitiva si irevocabila/certificatul de deces al sotului decedat.

3. In cazul pierderii, furtului, distrugerii sau deteriorarii actului de identitate
– Un document oficial cu fotografie de data recenta, pentru certificarea identitatii;
– Timbru fiscal de 4 lei (RON), valoare ce poate fi actualizata prin hotarare de Guvern.

4. Eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania
Cetatenii romani cu domiciliul in strainatate care doresc sa-si schimbe domiciliul in Romania se prezinta la serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor pe a carui raza teritoriala este situat imobilul unde isi stabilesc domiciliul, unde depun cererea pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului din strainatate in Romania, impreuna cu urmatoarele documente:

– Certificatul de nastere;

– Certificatul de casatorie, in cazul persoanelor casatorite sau al sotului supravietuitor;

– Hotararea de divort definitiva si irevocabila, dupa caz;

– Certificatul de deces al sotului/sotiei decedat/decedate, in cazul sotului supravietuitor;

– Certificatele de nastere ale copiilor cu varsta mai mica de 14 ani;

– Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, precum si dupa caz, cel cu care se face dovada adresei de resedinta;

– Pasaportul romanesc valabil sau expirat ori certificatul constatator privind dobandirea cetateniei romane, emis de Ministerul Justitiei sau de misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei din strainatate, original si copie; pentru pasaport sunt necesare fila informatizata si filele destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera, original si copie; in situatia in care solicitantul nu poate face dovada cetateniei romane, i se elibereaza actul de identitate, numai dupa ce se atesta de catre Directia Generala de Pasapoarte, la cererea serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, faptul ca solicitantul este cetatean roman;

– Actul de identitate si/sau pasaportul, eliberate de autoritatile straine; pentru pasaport sunt necesare copii ale filei informatizate si ale filelor destinate aplicarii vizelor si stampilelor autoritatilor de frontiera;

– Chitanta reprezentand contravaloarea cartii de identitate;

– Documentul cu care se face dovada achitarii, in conditiile legii, a taxei extrajudiciare de timbru

– Chitanta C.E.C. privind achitarea taxei pentru restabilire. Certificatele de stare civila prezentate de solicitant trebuie sa fie emise de oficiile de stare civila romane, iar pentru hotararile judecatoresti privind statutul civil al titularului, pronuntate in strainatate si investite cu formula executorie, se prezinta copii traduse si legalizate. Solicitantii a caror nastere sau casatorie nu a fost inregistrata in registrele de stare civila romane vor solicita transcrierea certificatelor de stare civila obtinute in strainatate, atat pentru ei, cat si pentru copiii minori. In situatia in care numai unul dintre parinti isi schimba domiciliul din strainatate in Romania, impreuna cu copiii minori, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, dat in forma autentica la notarul public, sau copia hotararii judecatoresti prin care copiii au fost incredintati parintelui care isi schimba domiciliul in Romania, situatie in care se depune copie a hotararii judecatoresti ramase definitiva, irevocabila, investita cu formula executorie. Contravaloarea cartii de identitate este de 7 lei (RON), iar a cartii de identitate provizorii este de 1leu, aceste sume fiind actualizate in functie de rata inflatiei, cu avizul Consiliului Concurentei.
Contravaloarea taxei pentru restabilirea domiciliului in Romania este de 41 lei (RON) si se achita la unitatile C.E.C.
Contravaloarea documentelor de identitate (cartea de identitate si cartea de identitate provizorie) se achita la sediul Serviciilor Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor pe raza carora solicitantul are domiciliul sau resedinta, ori la structura de taxe si impozite din cadrul Consiliului Local in subordinea caruia functioneaza Serviciul Public Comunitar de Evidenta a Persoanelor.

Badea Petrica

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință