Connect with us

Anunturi

ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI DE REPARAŢII GENERALE ŞI DE RENOVARE ARHITECTURĂ

Partida Romilor “ Pro-Europa”
P.J. 1111/1990,  CUI : 7505450
Str. Victor Eftimiu, nr. 1-3,  Sector 1 , București, CP
Tel/Fax: 021.315.02.82 ;  e-mail: achizitii.aprpe@gmail.com

ANUNȚ CERERE DE OFERTE

44111000-1             Materiale pentru lucrări de construcţii
45255400-3             Lucrări de montaj
45262500-6             Lucrări de zidărie și de zidire
45400000-1             Lucrări de finisare a construcțiilor
45410000-4             Lucrări de tencuire
45420000-7             Lucrări de tâmplărie și de dulgherie
45421000-4             Lucrări de tâmplărie
45421100-5             Instalare de uși, de ferestre și de elemente conexe
45421146-9             Lucrări de instalare de plafoane suspendate
45432110-8             Lucrări de montare a podelelor
45453000-7             Lucrări de reparații generale și de renovare
45453100-8             Lucrări de renovare

 1. Denumire achiziție: ACHIZIȚIE DE LUCRĂRI DE REPARAȚII GENERALE ȘI DE RENOVARE ARHITECTURĂ
 2. Tip contract: Contract de execuție lucrări
 3. Durata contractului: maxim 3 luni de la data semnării contractului.
 4. Locul de execuție a lucrărilor sau de prestare a serviciilor: conform documentației, str. Teliței 31, sector 5, București
 5. Procedură de atribuire: achiziție directă prin cerere de oferte conform normelor procedurale interne elaborate în baza Codul Civil – dispoziții privind oferta de a contracta art.1182 – art.1203
 6. Scurtă descriere a obiectului contractului de achiziție

Executarea de LUCRĂRI DE REPARAȚII GENERALE ȘI DE RENOVARE ARHITECTURĂ în conformitate cu constatările și documentele elaborate de arhitectul proiectului, in calitate de specialist și necesitățile Achizitorului în vederea funcționării și organizării A.P.R.P.E. și Centrului regional București-Ilfov.

 1. Valoarea estimată a contractului de achiziție: maxim 219000 lei fără TVA
 2. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: prețul cel mai scăzut.
 3. Denumire Achizitor si Adresa achizitorului unde operatorii economici interesați pot transmite ofertele

ASOCIAȚIA PARTIDA ROMILOR “ PRO-EUROPA”, Adresa: Str. Victor Eftimiu, nr. 1-3, Sector 1, et. 5, cam 48-49, Registratură, București, Romania.

 1. Termen de depunere oferte: 15 iunie 2017, ora 16:00
 2. Termen de valabilitate oferte: 30 de zile de la data depunerii
 3. Termen de execuție lucrări: maxim 45 de zile de la data ordinului de începere al Achizitorului
 4. Informații suplimentare

Pentru orice eventuale clarificări privind prezenta achiziție și solicitarea documentației de elaborare a ofertelor, caietul de sarcini și formularistica standard.

 

Ofertanții pot contacta Achizitorul la TEL: Tel/Fax: 021.315.02.82 ;  e-mail: achizitii.aprpe@gmail.com.

Pentru vizitarea amplasamentului și pentru orice informație suplimentară vă așteptăm la sediul instituției din Str. Victor Eftimiu, nr. 1-3, Sector 1, București, în fiecare zi de luni până vineri intre orele 08.00-16.00.

Oferta de preț, sub forma de deviz defalcat pe cantități (bunuri, resurse umane, materiale construcții, manopera, etc.)

Pentru începerea lucrărilor se poate achita un avans de minim 30% din valoarea estimată a lucrărilor.

Pot fi plătite în tranșe lucrările executate parțial de către Executant pe bază de PV intermediar de execuție lucrări. Plata finală va fi efectuată în termen de 30 zile de la emiterea facturii fiscale și pe bază de raport și proces verbal final de recepție a lucrării.

 

Continue Reading
Click to comment

Lasă un răspuns

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință