Educatie

Locurile din învăţământul universitar(2021-2022) alocate tinerilor romi

Pentru anul universitar 2021 – 2022 au fost alocate 721 de locuri tinerilor romi. Vă prezentăm mai jos lista acestora, alocate pentru fiecare unitate de învăţământ în parte. Pentru detalii suplimentare privind înscrierea şi susţinerea examenului de admitere, verificaţi condiţiile impuse de fiecare universitate, pe site-ul respectivei unităţi de învăţământ. Succes!

 

Număr studenţi romi 432 197 97
 

Instituţia

LICENŢĂ

202l1-2022

MASTERAT

2021-2022

DOCTORAT

2021-2022

Universitatea Politehnica din Bucuresti 5 5 5
Universitatea Tehnica de Construcţii din Bucuresti 2 0 0
Universitatea de Arhitectura si Urbanism ”Ion Mincu” 1 0 0
Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din București s s 3
Universitatea din Bucuresti 59 42 14
Universitatea de Medicina si Farmacie ,,Carol Davila” din București 2 0 3
Academia de Studii Economlce din Bucuresti 27 3 0
Universitatea Natlonala de Muzica din Bucuresti 0 0 0
Universitatea Naţionala de Arte din Bucuresti 3 2 1
Universitatea Na1ionala de Artă Teatrala si Cinematograflca din București 2 0 0
Universitatea Naţionala de Educatie Fizica si Sport din Bucureşti 2 2 1
Şcoala Nationala de Studii Poiltlce si Administrative din Bucureşti 10 s 2
Universitatea ,,1 Decembrle 1918″ din Alba lulla s s 1
Universitatea  Aurel Vlalcu” din Arad 10 s 0
Universitatea .,Vasile Alecsandri” din Bacau 5 6 0
Universitatea ..Transilvania” din Brasov 10 2 0
Universitatea Tehnica din Clul-Naooca 5 1 0
Universitatea de Stiinte Agricoles și Medicina Veterinara din Cluj Napoca 7 1 1
Universitatea ”Babeș Bolyai” din Clui Napoca 30 10 10
Universitatea de Mediclna şi Farmacie ,,lullu Hatlegan” 2 0 0
Academia Nationala de Muzica ,.Gheroghe Dima” din Cluj-Napoca 1 1 0
Universltatea de Arte și Desen din Cluj Napoca 2 1 0
Universltatea ..Ovidius” din Constanta 7 2 1
Universitatea Maritima din Constanra 2 2 1
Universitatea din Cralova 24 7 3
Universitatea de Medlcina sl Farmacie din Craiova 2 1 0
Universitatea .,Dunarea de Jos” din Galati 16 2 0
Universitatea Tehnica .,Gheorahe Asachi” din lasi 3 3 3
Universitatea de Stiinte Agricole sl Medicina Veterinara din Iaşi 4 2 0
Universitatea  Alexandru loan Cuza” din laşi 22 s u
Universitatea de Medicina sl Farmacie Grigore T.Popa” din Iaşi 6 1 1
Universitatea de Arte .,George Enescu” din lasi 3 1 6
Universitatea din Oradea 10 10 3
Universitatea din Petrosani 1 1 0
Universitatea din Pitesti 40 20 s
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti 11 3 1
Universitatea ,Lucian Blaga” din Sibiu 7 4 1
Universitatea ..Stefan cel Mare” din Suceava 10 4 2
Universltatea „Valahia” din Târgovişte 10 4 1
Universitatea „Constantin Brancusi” din Targu Jiu 20 10 0
Universitatea de Medicina, Farmacie Stiinte si Tehnologie din Târgu Mureş 10 s 6
Universitatea de Arte din Targu Mureş 2 1 0
Universitatea Polltehnlca din Timisoara s 4 2
Universitatea de Ştiinţe Agricole si Medicina Veterinara din Timişoara s 4 1
Universitatea de Vest din Timlşoara 15 5 5
Universitatea de Medicina şi Farmacle ,,Victor Babeş” din Timişoara 2 0 2
TOTAL 432 197 97

Lasă un răspuns Anulează răspunsul

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Tendință

Exit mobile version